Rzecznik Prasowy Ełckiej Kurii Diecezjalnej

Ks. dr Marcin Maczan

19 – 300 Ełk

Plac Katedralny 1

tel. 87 – 621-68-04

godz. 9.00-13.00