Podział terytorialny Diecezji Ełckiej

Granice dekanatu
OLECKO Siedziba dekanatu
Bargłów Parafia

 OGÓLNA STATYSTYK A
DIECEZJALNA