Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy

EucharystiaW niedzielę 9 października 2016 r. odbędzie się pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. diecezji ełckiej do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku.Szafarze wraz z rodzinami i swoimi duszpasterzami z poszczególnych parafii gromadzą się o godzinie 13.30 w katedrze św. Wojciecha w Ełku na konferencję formacyjną.

Następnie pielgrzymi udadzą się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie podczas uroczystej Mszy św. o godzinie 15.00 zostaną ustanowieni nowi Szafarze Komunii św. Uczestnictwo w pielgrzymce jest obowiązkowe, przedłużające misje pełnienia posługi Nadzwyczajnego Szafarza w naszej diecezji. W razie jakichkolwiek trudności z przyjazdem ks. kan. Marek Janowski Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. prosi o kontakt.

Recent Posts

Leave a Comment